Nhà phân phối

   
   
   
Công ty CP Công Nghệ Hoàng Cơ (HCT JSC)
Được thành lập và ra đời với nhiều lý do khách quan và ngẫu nhiên, từ ý tưởng của những cá nhân đã có kinh nghiệm trên 12 năm làm việc và hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin viễn thông và hệ điện nhẹ cho các doanh nghiệp tại Việt nam. Công ty Cổ Phần Hoàng Cơ là một tập thể trẻ với sự hội tụ và kết nối của những thành viên nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực hoạt động...